mega888 apkmega888 apk Akademik – Sakarya Boğaziçi Koleji
logo
Okul Bilgi Sistemi

Akademik

Öğrencilerimizin eşsiz bireyselliğini, akademik, sosyal ve kültürel güçlü yönlerini ve yeteneklerini geliştirmelerini destekliyoruz.

Bireyler

Kendini tanımayı ve benlik saygısını kabul yoluyla arttırmak.

Pratik Öğrenme

Öğrencilerimizin bilgiye erişimini ve bu bilgiyi en pratik şekilde kullanmalarını desteklemek.

Yaratıcılık

Öğrencilere kendi yaratıcı çabalarına değer vermeyi ve bundan memnuniyet duymayı öğretmek.

Rehberlik

Kimlik arayışı içerisinde olan öğrencileri doğruya yönlendirmek, benlik saygısı düzeyini arttırmak, iletişim becerilerini geliştirmek

Çevrimiçi Kaynaklar

Çevrimiçi materyalleri etkili bir eğitim aracı ve modeli olarak kullanmak.

Öğretim Materyalleri

Öğrenme işlemine katılan duyu sayısını artırarak daha fazla ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olmak.

Saygı

Farklı insanların farklı perspektifler, fikirler, bilgi ve kültür getirdiğini ve bu farklılıkların büyük bir gücü beraberinde getirdiğini kabul ediyoruz. Öğrencilerimizi, birbirlerine nezaket ve saygı ile davranmaları, eşitsizliklere meydan okumaları ve farklı ihtiyaçlara ve koşullara olumlu şekilde karşılamalarını destekliyoruz. Bireylerin farklı inanç ve görüşleri bulundurma haklarına saygı duymalarını teşvik ediyoruz. Birbirleriyle açık, alakalı, saygılı, doğru ve zamanında ve şeffaflık ve yapıcı diyalog ile örneklerle iletişim kurmalarını destekliyoruz.

Sorumluluk

Öğrenimi desteklemek ve kariyer hedeflerine ulaşmak için sağlanan bilgi, tavsiye, rehberlik ve hizmetlerini kullanma; çalışma kararlılığını sağlamak, uygun seviyede çalışma için hazır olunduğundan emin olmak ve öğrenim, araştırma ve değerlendirme faaliyetlerini zamanında tamamlamak için mevcut materyalleri ve kaynakları kullanma; verilen öğretim ve öğrenim desteğinden ve denetiminden sorumlu bir şekilde faydalanma bilincini aşılıyoruz.

Dürüstlük

Dürüstlük, akademik ve mesleki ve kişisel yaşamda en önemli unsurdur. Okulda, karşılıklı saygı ve güven ile beslenerek kurulan öğrenci-öğretmen ilişkileri ile, öğrencilerimizin geleceklerinde saygın birer birey olmalarının temellerini atıyoruz.

Nezaket

Nezaket ve görgü kuralları, bireyin, çok erken yaşlarda öğrenmeye başladığı ve yaşamının her aşamasında da öğrenmeye devam ettiği, bir eğitim sürecinin sonucunda edindiği kazanımlardır. Bunları öğrenerek büyüyen çocuk, içinde bulunduğu / yaşadığı sosyal ortamdan daha çabuk onay alır ve kabul görür. “Her birey davranışlarıyla hem topluma, hem de yakın çevresindekilere örnektir” düsturuyla, öğrencilerimize bu yönde bir eğitim vermeyi amaçlıyoruz.

mega888 apk