logo
Okul Bilgi Sistemi

21. yüzyılda artık okullarda amaç; öğrencilere sadece bilgi yüklemek değil, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden yüksek verime ulaşmış bireyler yetiştirmektir. Nitekim bulunduğumuz yüzyıl becerilerine baktığımızda öğrencilere sorunlarla baş edebilme esnek davranabilme öğrendiklerini farklı ortamlara transfer edebilmeyi gerektirmektedir. Bu bakımdan Boğaziçi Koleji olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimimize gereken değeri vermekteyiz.

AMACIMIZ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimimiz, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Psikolojik danışma ve rehberlik birimimizin çalışma alanları ‘gelişimsel ve önleyici rehberlik’ ağırlıklı ilerlemesinin yanında destek hizmetleri kapsamında ailelere ve öğretmenlere yönelik konsültasyon çalışmalarına da gereken önemi vermekte ve ‘öğrenci odaklı’ ilerlemektedir.

İLKELERİMİZ

Esas olanın öğrencinin kalbine dokunmak olduğu görüşünü savunan PDR birimimizin; öğrencinin kendini gerçekleştireceği yolda elinden tutarak bir adım daha ileriye gidebilmesi için o yola ışık tutan ilkeleri vardır.

 • Gizlilik,
 • Gönüllülük,
 • Süreklilik,
 • Koşulsuz kabul
 • Kişi haklarına saygı
 • Bireyin değerliliği
 • Rehberlik hizmetlerimizin tüm öğrenci, veli ve öğretmenlerimize açık olması önem verdiğimiz noktalardandır.

HİZMET  ALANLARIMIZ

Öğrencilere Yönelik Hizmetlerimiz

 • Okula yeni başlayan öğrencilere Psikolojik Danışma ve Rehberlik servisi çalışma alanları ve ilkelerinin tanıtılması, uyum güçlüğü çeken öğrencilere okula alıştırma faaliyetleri düzenlenmesi.
 • Öğrencileri çok boyutlu tanımak amacıyla, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun formların ve envanterlerin uygulanması.
 • Öğrencilerin kendilerini ve meslek alanlarını tanımalarına yönelik çeşitli test ve envanterlerin uygulanması.
 • Meslek alanları ve üniversiteye giriş sistemine ilişkin öğrencilerin bilgilendirilmesi; bu amaçla üniversite ve meslek tanıtımları, üniversite tanıtım fuarı ve üniversite tanıtım gezilerinin düzenlenmesi.
 • Kariyer planlama konusunda bireysel ve grup görüşmelerinin yapılması.
 • Bireysel ve/veya grupla psikolojik danışmaların yapılması.
 • “Madde Kullanımı ve Bağımlılığı”, “Öfke Kontrolü”, “İletişim Becerileri”, “Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Cinsel Eğitim”, “Siber Zorbalık”, gibi konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması.
 • Bilgilendirme amaçlı kitap, kitapçık ve broşür hazırlanması

Velilere Yönelik Hizmetlerimiz:

Öğrencilerle yapılan tüm çalışmalar kapsamında velilerimizle işbirliğine önem verilmektedir. Bu doğrultuda;

 • Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması.
 • Ergenlik ve gelişim dönemi özellikleri, aile içi iletişim, sınav kaygısı ile başa çıkma gibi konularda seminer ve konferansların düzenlenmesi.
 • Bilgilendirici kitap, kitapçık ve broşürlerin hazırlanması.

Öğretmenlere Yönelik Hizmetlerimiz:

 • Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyaların hazırlanması, bu çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımı için toplantılar yapılması.
 • Akademik ve/veya psikolojik destek ihtiyacı olan öğrencilere gerekli desteğin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması.
 • Bilgilendirme çalışmaları yapılması, eğitimlerin düzenlenmesi (üniversiteye giriş sistemi, vb. konularda).
 • Gerekli dokümanların (broşür, üniversitelere ilişkin dokümanlar, vb.) sağlanması

Sakarya Rehberlik ve Araştırma Merkezi genel hedeflerde yer alan ‘sosyal beceri’ hedefi kapsamında atölye çalışmalarımız yapılmaktadır. Sosyal beceri atölyelerimiz sosyal becerilerin kazandırılmasını amaçlayan, çoğunlukla davranışçı tekniklere dayanan, performansa dayalı bireysel ve ya grupla uygulanan çalışmalardır. Sosyal beceri öğrencilerin yaşam verimliliği için temel becerileri geliştirmesine yardımcı olan bir süreç olmasının yanında bu beceriler duygularımızı tanıma yönetme, diğer insanları tanıma ve anlama, olumlu ilişkiler kurabilme ve zorlayıcı durumlarla yapıcı ve etik biçimde baş edebilmeyi içermektedir.

ATÖLYELERİMİZ

 • Çatışma Çözme becerisi
 • Sınav kaygısıyla ve stresle baş etme becerisi
 • Etkili iletişim becerisi
 • Atılganlık becerisi
 • Öfke kontrolü becerisi/duygu kontrolü becerisi
 • Düşünme becerisi

MESLEKİ REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI

“……

Yaşamak şakaya gelmez,

Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın

Bir sincap  gibi mesela,

Yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,

Yani bütün işin gücün yaşamak olacak…”

Yaşamı ciddiye alan herkes için iş/meslek en önemli yaşam rolüdür, çünkü Freud’un belirttiği gibi “İş, bireyin gerçekle bağlantısıdır”. Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin çıkış noktasını ve bu alanın gelişiminin temel taşlarını oluşturur  çünkü bireyin yaşam içindeki konumunu, kendini ve yaşamını anlamlandırması büyük ölçüde işiyle/mesleği ile biçimlenir. Bu temel taşı okulumuz  bir altın değerinde ele alarak işlemektedir.

LİSE

 • Öğrencilerin Kendilerini Tanımalarına Yönelik Çalışmalar
 • Mesleki Olgunluk Ölçeği
 • Mesleki Yönelim Envanteri
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Sistemle İlgili Bilgilendirme Çalışmaları
 • Ders seçimi ve üniversiteye giriş sistemi hakkında bilgi aktarımı
 • Meslek-Üniversite Tanıtımlarına Yönelik Çalışmalar
 • Meslek ve üniversite tanıtım konferansları ve gezileri
 • “Meslekler Günü” etkinliği
 • Yazılı ve görsel dokümanlar aracılığıyla üniversite tanıtımları
 • Üniversite Tanıtım Fuarı
 • Üniversiteye giriş sınavları sonrası tercih danışmanlığı hizmetleri

ORTAOKUL 

 • Öğrencilerin Kendilerini Tanımalarına Yönelik Çalışmalar
 • “Akademik Benlik Kavramı Ölçeği” Uygulaması
 • Sistem ve Meslek Tanıtımı ile İlgili Bilgilendirme Çalışmaları
 • “Kendimi Tanıyorum, Meslekler Hakkında Düşünüyorum” sunumu
 • “Geleceğin Meslekleri” semineri
Sizi arayalım!
Kayıt işlemleri ve merak ettiğiniz herşey hakkında bizi bilgilendirin, biz sizi arayalım.
Bize Ulaşın
Etiketler
Konumumuz

Adres
Tekeler Mah. 966. Sok. No:3/2
Adapazarı/SAKARYA

Saatler
Pazartesi—Cuma: 08.30–18:00
Cumartesi: 08.30–13.30

Twitter
Invalid or expired token.
İletişim Bilgileri
 • Tekeler Mah. 966. Sok. No:3/2
 • Adapazarı/SAKARYA
 • +90 264 777 36 00-01-02
 • bilgi@sakaryabogazicikoleji.com